Pravidla soutěže „Slevové kolo DJI“

1. Pořadatel

Pořadatelem soutěže „Slevové kolo DJI“ (dále jen “Soutěž”) je společnost Bon Vision s.r.o.

Křížovnická 86/6, 110 00 Praha, IČ: 05323533, DIČ: CZ05323533 (dále jen “Pořadatel”).

 

2. Účastníci

Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území

České republiky, kteří splní podmínky účasti v Soutěži (dále jen „Účastník“¨).

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a všech společností podílejících se na

organizaci Soutěže, jakož i osoby jim blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění.

V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem Pořadatele nebo společností

podílejících se na organizaci Soutěže nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá a Pořadatel bude

oprávněn určit nového výherce postupem podle těchto pravidel.

 

3. Termín a místo konání Soutěže

Soutěž bude probíhat dne 4. dubna 2024 v čase 16:00 – 20:00 (dále jen „Doba

konání Soutěže“).

Soutěž se bude konat v DJI Store Prague, Masaryčka, Na Florenci 2139/2, Praha Nové Město.

 

4. Účast v Soutěži

Podmínkou účasti v soutěži je výběr jednoho produktu, který bude tvořit nákup Účastníka soutěže. Daný nákup se bude považovat za finální ze strany Účastníka, který je s tímto srozuměn. 

Pokud Účastník splní podmínku soutěže, může si jednou zatočit „Slevovým kolem DJI“.

Účastník se smí Soutěže zúčastnit pouze jednou. Pokud se Účastník pokusí o druhou nebo jakoukoliv  další účast ve Slevovému kolu DJI, Pořadatel ho ze Soutěže vyřadí.

Účastí v Soutěži vyslovuje Účastník svůj souhlas s těmito pravidly Soutěže a zavazuje se je

dodržovat.

 

5. Výhra

Slevové kolo DJI má 40 polí, která jsou označena individuálními procentuálními hodnotami určující slevu z nákupu. 

Účastník  Soutěže má po zatočení na Slevovém kole DJI nárok na procentuální slevu z nákupu dle její zobrazení na kole. Nákup samotný bude ukončený úhradou zboží, v jejíž hodnotě Pořadatel slevu zohlední.

 

6. Upřesnění pravidel 

Jakákoliv záměrná manipulace se Slevovým kolem DJI je nepřípustná, Účastník je povinen kolo řádně roztočit. 

Uplatnění slev je možné pouze v Době konání Soutěže nebo do vyprodání zásob.

Slevu získanou ve Slevovém kole DJI není možné kombinovat s dalšími slevami.

 

7. Další ustanovení

Osoby, které nesplňují podmínky účasti v Soutěži nebo jednají v rozporu s těmito pravidly,

budou ze Soutěže vyloučeny.

Pořadatel je oprávněn vyloučit ze Soutěže účastníka, u kterého zjistí nebo bude mít oprávněné

podezření na spáchání nekalého jednání v souvislosti s účastí v Soutěži.

Rozhodnutí Pořadatele o nezařazení do Soutěže či vyloučení ze Soutěže jsou konečná.

Pořadatel neodpovídá ze jakékoliv technické problémy spojené s účastí v Soutěži.

Pořadatel si ve výjimečných případech vyhrazuje právo Soutěž ukončit nebo přerušit.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla Soutěže či technické nebo organizační zabezpečení

Soutěže; v takovém případě je změna účinná od okamžiku jejího zveřejnění.

Sledujte nás

facebookFacebook instagramInstagram